اس ام اس ممنوع...

صدای غرش ابر

اشک سرد آسمان

صدای خش خش کا غذ

زنگ ممتد تلفن در اتاق بغلی

حیاهوی دو همکار

طراحی یک دستگاه پیچیده ی ارتباطی

صدای صامت تلفن همراه من...

لامپ مهتابی با حلقه های سیاه دور چشمش

با آن نگاه ساده مرموز

چراغ ساعت که با تمسخر گذشت ثانیه را بی صبرانه اعلام می کند

چشمک پیغام گیر تلفن اداره

در اشتیاق جلب توجه من

رنگ پریده ی تلفن همراه من...

احساس رخوت عکس پدر و مادرم توی قاب عکس روی میز

منظره ی زیبای جزیره کا تلینا و آن قایقهای بی خیال شناور

سرمای کرخت روز دوشنبه بعد از یک آخر هفته ی بهاری

کتاب کوچک آموزش چگونگی خوشحال زیستن

احساس خسته ی تلفن همرا ه من....

خواب عجیب شاهین های سفید

آرایش غلیظ دور چشم

یا آبتنی در دریاچه ی نور با دستورالعمل شفاهی

پیدا کردن  یک قلب درون فلفل سبز

 هنگام درست کردن شیش کباب

اشک کباب و بی تفاوتی آتش

بغض زخمی کهنه سرباز گرفته از طعنه ی تلخ یک دوست قابل اعتماد

احساس مریضی ناشی از حساسیت به مارک های معروف

خاطرات سفر فرانسه آلمان  هلند و کانادا با شناسنامه ی صادره از تهران و احساس تعلق به شهر شوشتر

همه و همه

 در خواب زمستانی تلفن همراه من....

 

 

/ 4 نظر / 14 بازدید
علی

جالب بود. مخصوصا خواب و زخم مارک های معروف :)

ترین

هیس هیس میشنوی ؟؟ صدائی می آید . به آن دور خیره شو خوب گوش کن . آری صدائی نرم و آهسته کسی تو را میخواند ...