رویای صورتی

من در حقیقت روشن یک سیگار

یک آسمان ستاره می بینم

ستاره هایی که بی صدا

در سکوت مرگبار یک آفرینش محزون

 یکی یکی آب می شوند

 در ذهن سرد من

 چیزی شبیه یک رویای صورتی

دارد جوانه می زند

به وسعت یک آسمان

و ریه هایم دشت ستاره

صدا صدای زنگبار

 نیلبکی دور.........

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
بهیار ذ

به نام کسی کافرید از عدم به انسان عطا کرد فکز و قلم با سلام شعرهای شما بسیار عمیق و همجنان صدفی که در نهان خود دری گرانمایه در خود نهفته دارد محتاج تعمق و تفکر است. Split the atom's heart, and lo Within it thou wilt find a sun. به امید دیدار