نیلوفر آبی

باد کم کم  دارد یاد روزهای خاک گرفته را با خود می بدرد
خاکستر روزمرگی  اما
همچنان جاری در لحظه های من نقش طرحی در آیینه ی روبروی تو خواهد شد
من خواب هزار شعر خواهم دید و آوای هزار قصه خواهم شد
چیزی شبیه نیلوفر آبی شبها مرا به عمق آب خواهد برد
و من با آب هم ترانه خواهم شد
اما تو در باد نقش کهنه ی یک سراب

خواب خسته ی یک سوار

خواهی شد

/ 2 نظر / 13 بازدید
محمد

سلام .... ....لذت بردم....شا[گل]د باشی.

محمودمیرزایی

سلام[گل] ومن با آب هم ترانه خواهم شد چه زیبا[گل] به ما هم سر بزن[ماچ][خداحافظ]